duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 12061 ha
Intravilan: 447,52 ha ha
Extravilan: 9182 ha
Populatie: 2665
Gospodarii: 827
Nr. locuinte: 729
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie:
Dobromir Vale, Dobromir Deal, Lespezi, Văleni, Cetatea, Pădureni
Asezarea geografica:
Comuna Dobromir este aşezată în partea de sud-vest a judeţului, la o distanţă de 84 km de municipiul Constanţa şi la 60 km de oraşul Nedgidia şi ocupă o suprafaţă de 13,672 ha
Comuna are ca vecini în partea de nord: comuna Ion Corvin, în sud: Bulgaria, la est comunele Adamclisi şi Deleni şi la vest comuna Băneasa
Drumul judeţan Ostrov-Constanţa, care este în întregime modernizat, asigură legătura comunei cu reşedinţa judeţului
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
În cadrul comunei Dobromir funcţionează mai multe unităţi economice, pe profil agricol, comercial sau de prestări servicii
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Închirieri spaţii comerciale
Proiecte de investitii:
Proiect privind alimentare cu apă şi canalizare menajeră în satul Văleni şi reabilitare Cămin Cultural al satelor Văleni şi Lespezi
Proiect privind drumul turistic transfrontalier Pobrich-Kruşcari-Karitem-Dobromir-Băneasa, drum vicinal DV 1187 situat în prelungirea DC 32
Reparaţie generală Şcoala Dobromir din Deal